Dočasná nefunkčnost stránek

Omlouváme se za občasné výpadky stránek, přecházíme na nový systém a do plného spuštění nových stránek může docházet k občasným výpadkům, děkujeme za pochopení.

Upozornění: v době letních prázdnin vaříme pouze pro ubytované. Děkujeme za pochopení.

Příroda a okolí

CHKO Třeboňsko

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko byla založena v roce 1979. Má rozlohu 700 km2 a rozkládá se v jižních Čechách, především v okrese Jindřichův Hradec. Jedná se o příklad ochrany kulturní krajiny výrazně pozměněné člověkem, která má přesto významnou ochranářskou hodnotu. To dokazuje i fakt, že již v roce 1978 bylo celé území vyhlášeno biosférickou rezervací.

 

Prvky, kterými se vyznačuje CHKO Třeboňsko:

  • Rybníky – umělé mokřady vytvořené především v 15. století, spolu s důsledným systémem stok (nejvýznamnější je 47 km dlouhá Zlatá stoka). Rybníků je v CHKO celkem 450, největší je Rožmberk, který je zároveň největším rybníkem v České republice
  • Rašeliniště – přirozené, těžbou do různé míry narušené mokřady převážně kyselého vrchovištního charakteru
  • Niva meandrující řeky Lužnice, nejcennější je v úseku mezi obcí Majdalena a rybníkem Rožmberk
  • Pískovny – hlubší nádrže vzniklé po těžbě štěrkopísků v lokalitách Veselí nad Lužnicí, Suchdol nad Lužnicí, Halámky, příbuznými ekosystémy jsou přirozené písečné přesypy

Rybník Rožmberk

Jde o největší český rybník, a tak je také někdy nazýván „Jihočeským mořem“. Jeho hráz je dlouhá 2430 m, až 10 m vysoká a u paty 55 m široká. Šířka koruny je 11 m., porostlá 150 až 400 let starými duby. Rybník měl původně rozlohu asi 1060 ha, zaplavoval louky až na okraji Třeboně. Protože ale rybám se daří spíše v mělkých vodách, tak bylo rozhodnuto hladinu snížit.

Povodňové vody Lužnice odvádí důmyslná Nová řeka. Objem zadržované vody je přibližně 6,2 mil. m3. A o tom, že je hráz postavena opravdu důkladně, svědčí i důkaz z doby nedávné – při povodních v r. 2002 Rožmberk zachytil desetinásobek (asi 70–75 mil. m3) svého objemu, rozlil se na plochu 2300 ha, ale uchránil povodí Lužnice od větších škod. Těleso hráze vyvázlo bez poškození, zle poničen byl bezpečnostní přeliv mimo hráz. Dá se tedy mluvit spíše o přehradní nádrži než o rybníku. Kvůli čistotě vody v Lužnici se rybník nesmí hnojit, jeho úrodnost je proto nižší, a tak se zde loví zpravidla ve dvouletých cyklech.

Rybník Svět

„Nevděk“, tak zněl původní název rybníka o výměře 380 ha. Ovšem po povodni v roce 1611 byl rozdělen na rybníky Opatovický a Svět. Rybník Svět se nachází na jižním okraji města Třeboně a jeho historie je vázána na samo město. Vznikl založením hráze v sousedství hradeb před branami města a stal se tak významnou součástí městského opevnění. Na místě stavby se předtím nacházelo celé Svinenské předměstí Třeboně, které bylo zlikvidováno. Objem nádrže činí 3325 tisíc m3. Při povodni v roce 2002 však dokázal zadržet 10 – 11 miliónů m3 vody. Na jeho břehu mimo jiné stojí též Schwarzenberská hrobka.

Polohu a velikost rybníka Svět určuje mohutná hráz, založená Jakubem Krčínem v roce 1574. Po převážné části hráze rybníka (celková délka 1525 metrů) je vedena pěší cesta lemovaná vzrostlými duby, tak jako v minulosti. Současnost rybníka Svět.

V současnosti je rybník hojně využíván k rekreačním účelům. Koupaliště, výlety na lodích a sportovní rybolov jsou neoddělitelnou součástí dnešního Světa.